Zaman Zarfları - das Adverb der Zeit

Editör almancam
0 0 118
Zaman Zarfları - das Adverb der Zeit
4 ay önce

Zaman zarfları bir olayın veya bir hareketin ne zaman yapıldığını veya yapılacağını bildiren kelimelerdir.

Zaman zarflarını cümle içersinde bulabilmek için aşağıdaki soru kelimeleri kullanılır.
 
wann ne zaman
seit wann ne zamandan beri, ne zamandan bu yana
bis wann ne zamana kadar
wie lange ne kadar (zaman)
wie oft kaç defa, kaç kere
..........
Bu sorulara cevap veren zaman zarfları İse:
..........
jetzt şimdi
später sonra
nun şimdi
immer daima
ab und zu ara sıra
endlich nihayet
heute bugün
..........  
gestern dün
vorgestern önceki gün
morgen yarın
übermorgen yarından sonra
vormittags öğleden evvel
nachmittags öğleden sonra
heutzutage bu zamanda, bu devirde, günümüzde
gerade şu anda
inzwischen bu arada, bu esnada
..........  
danach ondan sonra
derzeit hali hazırda
bald yakında, kısa bir zamanda
vorher önceden
damals önceden, eskiden
davor ondan öce
ein andermal başka bir zaman
kürzlich geçenlerde
..........  
mehrmals çok defa
bisher şimdiye kadar
einigemal birkaç kere
einmal bir defa
zweimal   iki defa
dreimal üç defa
viermal dört defa
zur Zeit hali hazırda
zuerst öcelikle
zeitweise arasıra, zaman, zaman
zugleich   aynı zamanda
niemals asla
sofort hemen
..........  
   
vorhin demin
Anfang başlangıçta
am Anfang başlangıçla
mittlerweile bu arada, o arada
jederzeit her zaman
verschiedentlich farklı şekillerde, defalarlaca
manchmal ara sıra
morgens sabahları
abends akşamları
mittags öğlenleri
nachts geceleri
..........  
morgen früh yarın sabah
für immer her zaman için
tagelang günlerce
jahrelang senelerce
stundenlang saatlerce
ewig sonsuza kadar, ebedî
lebenslang hayat boyunca
seither o zamandan beri
..........  
bis vor kurzem kısa bir zaman öncesine kadar
bis dahin o ana kadar
bis nachher hemen buluşmak üzere
bis morgen yarına kadar
bis mittag öğleye kadar
bis bald daha sonra
..........  
seit Jahren senelerden beri
seit gestern dünden beri
seit langer Zeit uzun zamandan beri
seit heute Mittag bugün öğlenden beri
seitdem o zamandan beri
seit früher evvelden beri
..........  
 
Konu ile ilgili örnekler
 
- Er ist zur Zeit in Urlaub.
- O hali hazırda izinde.
- lch war einige Male in der Türkei.
- Ben birkaç kere Türkiye'de bulundum.
- Das Osmanische Reich war früher sehr gross.
- Osmanlı imparatorluğu evvelce çok büyüktü.
 
- Sie ist seit gestern krank.
- O dünden beri hasta.
- lch habe dich kürzlich in der Stadt gesehen.
- Ben seni geçenlerde şehirde gördüm
- Wann fliegt unser Flugzeug?
- Bizim uçak ne zaman uçuyor?
- Wann kommt die Maschiene von der Türkischen Airlines?
- Türk Hava yolları makinesi ne zaman geliyor?
 
- Das Flugzeug wird nach mitteleuropäischer Zeit um 16.00 Uhr fliegen.
- Uçak Avrupa saatine göre saat 16.00 da uçacak.
- lch werde dir ewig treu bleiben.
- Ben sana hayatım boyunca, sadık kalacağım,
- Es ist nicht einfach, heutzutage zu heiraten.
- Bu zamanda evlenmek pek kolay değil.
 
Zaman zarfları bazı ön edatların yardımı ile de kullanılırlar ve beraber olarak cümleye girerler. En çok kullanılan bu ön edatlar ise:
 
vor -den,dan evvel, önce
nach -den,dan sonra
seit  -den, dan beri
 
Adı geçen bu edatlar belirli ve belirsiz ismi tariflerle veya bir isimle kullanılırken ismin dativ hali ile cümleye girer.
 
Örnegin:
- Moladan sonra.
- Nach der Pause.
- Öğle yemeğinden sonra.
- Nach dem Mittagessen.
Kaynak Türü Ücretsiz
Dosya Türü TEXT
Konum Almanya

Bu Konu için yorum bulunamadı. İlk yorumu siz yapın!

Almancam en iyi deneyimi yaşamanız için çerezleri kullanır.