Geçmis Zaman - Perfekt

Editör almancam
0 0 133
Almancam.com
Geçmis Zaman - Perfekt
2 ay önce

Geçmişte yapılan olaylar anlatılırken cümle kurulumlari, sein ve habe fiillerinin kullanımları Şimdiki zaman cümlelerinin geçmiş zamanda söylenisleri ve şahıs zamirlerinin çekim durumları.

Perfekti olusturuken iki yardimci fiil vardir. Cümlenin durumuna göre kullanilir, fiilerin 3 üncü hali (partizip Perfekt) kullanilir.


* Fiilin kökü oldugu gibi kalir, ve basina (ge) ve sonunada (t) takisi alir. Bu durum eger fiilin son harfi (d,t) ile bitmis ise ( t ) den önce ( e ) getirilir.

a) Önce fiilin kökü alınır.

lieben fiilin kökü en takısını kaldırırsak , geride lieb kökü kalır.

b) Bu fiilin köküne ge- ön takısı ilave edilir.

ge-lieb

c) Bu hale getirilen fiilin sonuna -t takısı getirilir

ge-lieb –t

Bu durumda lieben fiilin Partizip’i yani dili geçmiş zaman geliebt olur. Bu guruba giren bazı fiillerin yapalım:

merken - gemerkt - farkına varmak-farkına vardı

machen - gemacht - yapmak-yaptı

malen - gemalt - boyamak-boyadı

bellen - gebellt- havlanmak-havladı

lernen - gelernt - öğrenmek-öğrendi

hören - gehört - duymak-duydu

suchen - gesucht - aramak-aradı

tanzen - getanzt - dans etmek, dans etti

drehen - gedreht - çevirmek, çevirdi (Bir parçayı tornalamak, tornaladı)

blühen - geblüht - çiçek açmak, çiçek açtı

rauchen - geraucht - sigara içmek, sigara içti

lachen - gelacht - gülmek, güldü

planen - geplant - planlamak, planladı

rollen - gerollt - yuvarlamak, yuvarlandı

tanken - getankt - depoya akaryakıt koymak, akaryakıt koydu

Örnekler verelim :

- loben / övmek - gelobt

- kaufen / satin almak - gekauft

- antworten / cevapvermek - geantwortet

* Birbirinden ayilamayan fiiler 3.halde iken (ge) eki almazlar. Fiil sonuna ( t ) eki alirlar.

Örnekler verelim :

- bestellen / siparis vermek - bestellt

- bezahlen / ödemek - bezahlt

- entschädigen / telafi etmek - entschädigt


* Ayrilabilir fiilerde durum faklidir.Bu fiiler ek almislardir. Bu durumda ek ile asil fiil arasina (ge) getirilir.

Örnekler verelim :

- zuhören / dinlemek - zugehört

- aufmachen / acmak - aufgemacht

- aufstehen / kalkmak - aufgestanden

- einstecken / sokmak - eingesteckt

Haben ve Sein in durumuna bakalim.

Präsens von haben (Sein) + Partizip

Haben veya Sein li cümleleri nasil birbirinden ayir etmemiz gerekiyor ona bakalim.

a) Sein : Bir noktadan bir noktaya gitmek icin hareket bildiren fiillerde kullaniyoruz.

Sahis zamirlerindeki durumuna bakalim:

Ich bin

du bist

er, sie, es ist

Wir sind

Sie sind

"sein" yardimci fiili ile kullanilan fiillere örnek verecek olursakHareket bildiren fiilere örnekler:


gehen


gitmek


kommen


gelmek


laufen


kosmak


schwimmen


yüzmek


fallen


düsmek


wandern


dagda gezmek


fahren


sürmek


aufstehen


kalkmak


einstaigen


binmek


aufsteigen


inmek


Durum degisikligi bildiren fiilerede de kullanilir


umsteigen


aktarma binmek


bleiben (istisnadir)


kalmak


spazieren


dolasmak


aufwachen


uyanmak


einschlafen


uyuklamak


sterben


ölmek


Partizip : Filleren birtakim takilar almasi durumudur. Normal fiilerde fiilin önüne ge- takisi getirilir.Örnek, gehen - gegangen. Ayrilabilir fiillerde ayrilabilir fiillerin ortasina tam ayrilabildigi kisma eklenir.Örnek, einschlafen- eingeschlafen.


Örnegin:gehen


gitmek


gegangen


gittim


kommen


gelmek


gekommen


geldim


laufen


kosmak


gelaufen


kostum


fallen


düsmek


gefallen


düstüm


schwimmen


yüzmek


geschwommen


yüzdüm

Präsens : Ich gehe heute ins Kino. / Ben bugün sinemaya gidiyorum.

Perfekt : Ich bin heute ins Kino gegangen. /Ben bugün Sinemaya gittim.

Präsens : Er kommt um 14:00 Uh / O saat 14:00 da geliyor.

Perfekt : Er ist um 14:00 Uhr gekommen. / O saat 14:00 da geldi.

Präsens : Sie gehen morgen wandern. / Onlar yarin dag gezintisine gidiyorlar.

Perfekt : Sie sind gestern wandern gegangen. / Onlar dün dag gezisine gittiler

Präsens : Er wacht um 08:00 Uhr auf. / O saat 08:00 da uyaniyor.

Perfekt : Er ist um 08:00 Uhr aufgewacht. / O saat 08:00 da uyandi.

a) haben : Hareket ve durum bildiren fiillerin disindaki fiillerde kullanilir.

Sahis zamirlerindeki durumuna bakalim:

Ich habe

du hast

er, sie, es hat

Wir haben

Sie haben

Önemli Not: Bazi ge- takisi almayan fiillerle birlikta kullanilirlar.

bu filler genellikle;

be-, zer-, ver-, -er, ge-, ent- ve emp- gibi ön heceler bulunursa bu fiillerin önüne ge- ön eki konmaz.

BE-

bekommen –bekommen

almak-aldı

bestehen—bestanden

başarmak –başardı

bestechen—bestochen

haraç vermek—haraç verdi

beneiden—beneidet

özenmek, imrenmek—özendi, imrendi

betätigen—betätigt

bir şeyi harekete geçirmek –harekete geçirdi

ER-

erledigen—erledigt

bir görevi yerine getirmek—yerine getirdi

erzählen-erzählt

anlatmak –anlattı

erklären-erklärt

izah etmek -izah etti

erkälten—erkältet

üşütmek,soğuk akmak—soğuk aldı

erfahren—erfuhr

bilgi edinmek-bilgi edindi

VER-

verlieren—verloren

kaybetmek--kaybetti

verstehen—verstanden

anlamak –anladı

verschleissen—verschlissen

aşınmak—aşındı

verputzen –verputz

sıvanmak –sıvandı

verladen—verladen

yüklemek-yüklendi

ZER-

zerlegen—zerlegt

sökmek, ayırmak-ayrıldı, söküldü (kimya)

zerreiben—zerrissen

koparmak –kopardı

hallaç etmek

zerstören—zerstört

tahrip etmek-tahrip edildi

ENT-

entlassen-entlassen

işten çıkarmak-işden çıkarıldı

entscheiden—entschieden

karara varmak—karara varıldı

entzünden-entzündet

tutuşturmak-tutuşturdu

ateşlemek-ateşledi

entfernen-entfernt

gidermek-giderildi

uzaklaştırmak-uzaklaştırıldı

entschuldigen (sich)-entschuldigt (sich)

mazur görmek-mazur gördü

af etmek –af etti

Konu ile ilgili örnekler:

- O dün evden mektup aldı. / Er hat gestern von zu Hause einen Brief bekommen.

- Öğrenci imtihanı kazandı. / Der Schüler hat die Prüfung bestanden.

- Biz giriş imtihanını kazandık. / Wir haben die Aufnahmeprüfung bestanden.

Örneklere devam edelim,

Präsens : Ich esse einen Salat. / Salata yiyorum.

Perfekt : Ich habe einen Salat gegessen. / Salata yedim.

Präsens : Er schwimmt sehr gut. / O cok iyi yüzer.

Perfekt : Er ist seht gur geschwommen. / O cok iyi yüzdü.

Präsens : Sie kocht Reis. / O pilav pisiriyor.

Perfekt : Sie hat Reis gekocht. / O pilav pisirdi.

Präsens : Er kommt aus der Türkei. / O Türkiyeden geliyor.

Perfekt : Er ist aus der Türkei gekommen / O Türkiyeden geldi.

Sein - Sein - bin ... gewesen. Habe - haben - habe ... gehabt

Ich habe dich sehr geliebt ! / Seni cok sevmistim !

Murat hat kein geld gehabt. / Muratin parasi yoktu.

Ich bin in der Schule / Ben okuldayim.

Ich bin in der Schule gewesen. / Okuldaydim.

Hast du mich geliebt? / Beni sevmismiydin?

Gehst du heute ? / Bugün gidiyormusun?

Bist du heute gegangen? / Bugün gittinmi?

Sie ist in England. / O ingilterede.

Sie ist in England gewesen./ O ingilteredeydi.

Ich habe ein neues Auto. / Benim yeni bir arabam var.

Ich habe ein neues Auto gehabt./ Benim yeni bir arabam vardi.
Kaynak Türü Ücretsiz
Dosya Türü TEXT

Bu Konu için yorum bulunamadı. İlk yorumu siz yapın!

Almancam en iyi deneyimi yaşamanız için çerezleri kullanır.