Belgisiz Zamir I - Das Indefinitpronom I

Editör almancam
0 0 121
SKU-GDYCM222
2 ay önce

Almanca’da bazen her hangi bir nesneyi veya kişiyi tam olarak belirtmek mümkün olmadıgı durumda belgisiz zamirler bir şahıs veya varlık hakkında özel  anlamda bilgi verirler.

Örnegin, oturmuş olduğumuz binada veya çalıştığınız yerde bir kaç ay önce olan bir şeyin söylendiğini düşünelim bir ay sonra sırası geldiğinde söylenen şeyin kimim tarafından söylendiği aklınıza gelmeyebilir. Bu durumda; Bunu birisi söyledi, deriz. Acaba örnek olarak verdiğimiz bu cümlede ismin yani o sözü anlatan kişinin yerini hangi kelime almaktadır?

Bunu kendi kendimize sorarız. Bunu kim söyledi? almış olduğumuz cevap ,,birisi’’ olur. İşte bu birisi kelimesi bir belgisiz zamir dir.

Birisi, o sözü söyleyen hakkında bir bilgi vermediginden belgisiz zamirdir. Sevdiğiniz ele vermek istemediğiniz bir arkadaşınızın küçük bir hata yaptığını düşünün. Öğretmeniniz, sizin yanınıza gelerek bu işi kimin yaptığını soruyor. Siz de: Bilmiyorum herhangi birisi yapmış" diyorsunuz. Bu vermiş olduğunu cevap cümlesinde de kabahati kimin işlediğini söylemek istemediğiniz için HERHANGi BİRİSİ dediniz. Yine kabahati işleyen hakkında ne isimm, nede bir bilgi verdiniz. Demek ki, kabahati kim işledi “herhangi birisi" yine belgisiz bir zamir yapmis oluyoruz.


ein


bir


irgendeiner


herhangi birisi


einige


birkaç, bazı


etliche


bir hayli, birçok


etwas


biraz, birşey


all


bütün, hepsi

jed (kök)

herkes

jemand

birisi, biri

sämtliche

bir çok

man bu konu ayrıca antatılacak !

manche

bazıları

niemand

hiç kimse

Saymış olduğumuz belgisiz zamirlerle ilgili gerekli bilgiyi verirken, tek tek bu zamirleri ele alarak konu ile ilgili cümleler yapalım.

EIN: Türkçe’de bildiğiniz gibi bir dir. Almanca’da, Türkçe’mizde olduğu gibi o birisi ile konuşuyor veya o birisine yolu tarif ediyor” derken de bir sayısından faydalanırız.

ein belgisiz zamirini ismi hallerine göre çekelim.


DER


Nominativ


- einer


Genetiv


- ………


Dativ


- einem


Akkusativ


- einen


DİE


Nominativ


- eine


Genetiv


- ……


Dativ


- einer

Akkusativ

- eine

 

DAS

Nominativ

- ein (e) s

Genetiv

- ……..

Dativ

- einem

Akkusativ

- ein (e) s

Örnekler

- lch habe das mit einem besprochen./ Ben bunu birisi ile konuştum.

- Er redet mit einem. / O birisiyle konuşuyor.

- Das Marmarameer hat eine der schönsten Küsten der Türkei.

- Marmara denizi Türkiye'nin en güzel sahillerinden birine sahiptir.

- Er geht mit einem Mädchen spazieren. / O bir kızla gezmeye gidiyor.

- Er ist mit einem nicht zufrieden./ O bir tane ile yetinmiyor.

irgendeiner: herhangi biri

Irgendwer Almancada cok kullanılan belgisiz zamirlerdendir herhangi birisi anlamına gelir. Dativ hali irgendwem Akkusativ hali ise irgendwen dir. Çoğul hali ise yalın halde irgendwelche, Dativ halde irgendwelchen, Akkusativ de ise igendwelche olur. Çoğul durumda Genetiv hali kullanılmaz. Almanca dilbilgisinde ,irgend" kökünden türeyen fakat çekimleri olmayan başka kelimeler de bulunur. Bunların başlıcaları şunlardır.


irgendwie


- herhangi bir şekilde


irgendwann


- herhangi bir zaman ne vakit olursa..


irgendwo


- herhangi bir yerde


irgendetwas


- herhangi bir şey

- Er wird das irgendwie lösen. / O bunu herhangi bir şekilde halledecek.

- lch werde das irgendwie erklären. / Ben bunu herhangi bir şekilde izah edeceğim,

- Irgendwann, irgendwo gibt es ein Wiedersehen. / Herhangi bir zaman, herhangi bir yerde buluşmak var kaderde .

- lch habe ihn irgendwo gesehen. / Ben onu herhangi bir yerde gördüm,

- Wir möchten irgendetwas essen. / Biz bir şeyler yemek istiyoruz.

einige - birkaç, bazı, bir hayli

Kullanıldığı yerlere göre, bir hayli anlamına da gelmekte dir.

Örnekler;

- Einige vertreten diese Meinung. Bazıları bu fikri savunuyorlar.

- Er hat auch darüber einige Ideen. Onun bu konuda bazı fikirleri var.

- lch habe im Leben einige Erfahrungen gesammelt. Ben hayatta bir hayli tecrübeler kazandım,

- Wir hahen auch einige Sorgen. Bizimde bazı dertlerimiz var.

etwas - biraz, bir şey

Bazen was olarak kısaltılsada Etwas belgisiz zamirinin so ilede kullanılır. Genellikle so etwas ın Türkçe’deki anlamı, öyle bir şey, böyle bir şey, böyle şeydir.

- Etwas Geduld müssen Sie haben / Sie müssen etwas Geduld haben.

- Biraz sabırlı olmanız lazım.

- Erzählen Sie mir etwas Neues. Bana yeni bir şey anlatınız.

- Darf ich Ihnen etwas sagen ? Size bir şey söyleyebilirmiyim ?

- lch habe so etwas nicht gesehen / lch habe sowas nicht gesehen.

- Ben böyle bir şey görmedim.

- lch möchte etwas essen. Ben biraz yemek istiyorum,

- Kannst du nicht etwas anderes singen ? Başka bir şarkı söyleyemez misin?

alle - bütün, hepsi

şahıs veya olayların çoğul halilerde cümlede kullanılır.

- Ich habe alles gegessen. Ben hepsini yedim.

- Alle Kinder gehen in die Schule. Bütün çocuklar okula gidiyorlar.

- Wir haben alles erklärt. Biz hepsini izah ettik.

- Aller Anfang ist schwer. Bütün başlangıçlar zordur.

- Alle Bäume blühen im Frühling. Bütün ağaçlar ilk baharda açarlar.

- Ich wünsche dir alles Gute. Sana her şeyin yolunda gitmesini dilerim.

All belgisiz zamiri var ve mit edatları ile de sık sık kullanılırlar.

Kaynak Türü Ücretsiz
Dosya Türü TEXT
Konum Almanya

Bu Konu için yorum bulunamadı. İlk yorumu siz yapın!

Almancam en iyi deneyimi yaşamanız için çerezleri kullanır.