Tarz Fiiller 2 - Modalverben 2

Editör almancam
0 0 430
SKU-GD171221H1
1 year ago

Modal fiiller esas fiilin anlamında deşiklik yapar. Onlar, yetenek -e bilmek (können), zorunluluk (müssen), izin, yapabilmek (dürfen), hoşa gitme (mögen), istek (wollen), dıştan gelen zorunluluk (sollen) durumlarını ifade etmeye yarar. şimdiki zamanda modal fiiller.

Modal fiiller cümlede fiilin anlamını değiştirirler.
Modal fiiller cümlede fiil vasıtasıyla ifade edilen eylemin ilişkisini belirler.
Modal fileden sonraki ikinci fiil mastar halde cümlenin sonunda bulunur.

 • können (yapabilmek/ -ebilmek) – Yetenek / Olasılık

  Ich kann gut schwimmen.
  = İyi yüzebiliyorum.
  Das Auto ist kaputt. Wir können nicht weiter fahren.
  = Araba bozuk. Yola devam edemiyoruz.
  Können Sie mir helfen?
  = Bana yardım edebilir misiniz?
  Die Medikamente kann man nur mit Rezept kaufen.
  = Bu ilaçlar yalnızca reçete ile alınabilir.
 • dürfen (izinli olmak) – izin / yasak

  Hier dürfen Sie nicht rauchen!
  = Burada sigara içemezsiniz (izin yok anlamında)!
  Die Bank darf das Geld für das Mittagessen abbuchen.
  = Banka, öğle yemeği parasını hesaptan çekebilir.
 • müssen (-meli/ -malı) – görev / gereklilik

  Ich muss den Aufsatz bis morgen schreiben.
  = Kompozisyonu yarına kadar yazmak zorundayım.
  Ich muss zum Hauptplatz.
  = "Hauptplatz"a (ana meydan) gitmem gerekiyor.
  Hier musst du den Namen angeben.
  = Burada adını belirtmelisin.
 • wollen (istemek) – dilek / niyet

  Wir wollen am Wochenende an die Ostsee fahren.
  = Hafta sonunda Baltık Denizine gitmek istiyoruz.
  Ich will dich heiraten.
  = Seninle evlenmek istiyorum.
  Wollen wir etwas essen?
  = Bir şey yiyelim mi?
 • sollen (-meli, -malı) – görev / tekrarlanan teklif

  Du sollst deiner Oma helfen.
  = Büyük annene yardım etmen gerekiyor.
  Der Arzt sagt, ihr sollt mehr Obst essen.
  = Doktor diyor ki, daha fazla meyve yemeliymişsiniz.
  Soll ich den Notarzt rufen?
  = Ambulansı arayayım mı?
 • Mögen (hoşlanmak) - hoşlanma

  Modal fiil „mögen“ modal fiili, cümlede yalnız durur.

  Ich mag keine Schokolade.
  = Çikolatadan hoşlanmıyorum.
  Ich mag türkisches Essen.
  = Türk yemeklerinden hoşlanıyorum.
 • möchten (istemek) – dilek

  Modal fiil “ möchten” mögen fiilinin Konjunktiv II’daki dil bilgisi biçimidir ve kendine has anlamı vardır = dilek

  Ich möchte mit Frau Riedel sprechen.
  = Bayan Riedel ile konuşmak istiyorum.
  Wie möchten die Deutschen am liebsten wohnen?
  = Almanlar en çok nasıl ikamet etmek isterler?
  Ich möchte eine Massage haben.
  = Bir masaj yaptırmak istiyorum
 • ihtiyacı olmak + zu + mastar
  "müssen" modal fiilinin olumsuz haldeki kullanımının yerine, eğer gereklilik söz konusuysa, sıklıkla "nicht brauchen" yapısı da geçebilmektedir. Bu durumda bir kişinin bir şeyi yapmak zorunda olmadığı ifade edilmiş olur. Böyle bir yapıda "brauchen" (ihtiyacı olmak) bir modal fiil gibi kullanılır ve olumsuzlayıcı bir sözcük ve mastar gerektiren "zu" yapısıyla oluşturulur.

  Wir müssen morgen nicht früh aufstehen, denn es ist Wochenende.
  = Yarın erken kalkmak zorunda değiliz, çünkü (yarın) hafta sonu.
  Wir brauchen morgen nicht früh aufzustehen, denn es ist Wochenende.
  = Yarın erken kalkmamıza gerek yok, çünkü hafta sonu.

  "brauchen" aynı zamanda "erst", "nur (einfach), "bloß", "kaum" gibi kısıtlayıcı anlamdaki sözcüklerle birlikte kullanılarak olumlu haldeki bir gereklilik ifadesi oluşturulur.

  Du brauchst erst nächste Woche einzukaufen, noch haben wir viel zu essen und zu trinken.
  = Ancak haftaya alışveriş yapmana gerek olacak, şimdilik yiyecek ve içecek çok şeyimiz var.
  Um erfolgreich zu werden, brauchst du nur etwas mehr zu arbeiten, dann schaffst du es bestimmt.
  = Başarılı olmak için sadece birazcık daha fazla çalışmaya ihtiyacın var, o zaman mutlaka başarırsın.

Eğer içerik açıksa, ikinci fiil olmadan modal fiil kullanılabilir.

Ich muss zum Arzt.
= Doktora gitmek zorundayım.
Ich backe die Pizza. Du kannst es nicht!
= Ben pizzayı pişiririm. Sen yapamıyorsun.

Modal fiil çekimlenirken 1.ve 3. tekil kişi çekimleri aynıdır.

können
yapabilmek
ich kann
wir können
du kannst
ihr könnt
er, sie, es kann
sie, Sie können
dürfen
müsaadesi olmak
ich darf
wir dürfen
du darfst
ihr dürft
er, sie, es darf
sie, Sie dürfen
müssen
zorunda olmak
ich muss
wir müssen
du musst
ihr müsst
er, sie, es muss
sie, Sie müssen
wollen
istemek
ich will
wir wollen
du willst
ihr wollt
er, sie, es will
sie, Sie wollen
sollen
yapması istenilmek
ich soll
wir sollen
du sollst
ihr sollt
er, sie, es soll
sie, Sie sollen
mögen
mögen
ich mag
wir mögen
du magst
ihr mögt
er, sie, es mag
sie, Sie mögen
möchten
möchten
ich möchte
wir möchten
du möchtest
ihr möchtet
er, sie, es möchte
sie, Sie möchten

Modal fiil belirsiz kişi zamiri “man” ile de bağlantılıdır. – her zaman 3.tekil kişi de.

man kann
Bu yapılabilir
Hier kann man gut essen.
Burada iyi yemek yenilebilir.
man muss
Bunu yapmalı
Das muss man noch heute machen.
Bunu bugün yapmalı.
man soll
bunu yapmalı(ymış)
Das soll man wiederholen.
Bu tekrar edilmeliymiş.
man darf
buna müsaade var
In diesem Raum darf man rauchen.
Bu odada sigara içmeye müsaade var./ Burada sigara içilebilir.

regelmäßige Verben (machen, warten,...): Düzenli fiiller

Was machst du? Was machen Sie? / Ne yapiyorsun? Ne yapiyorsunuz?

Ich lerne die deutsche Sprache. / Almanca dilini ögreniyorum.

Was macht er? /O ne yapiyor ? Er wartet. / Bekliyor. Was macht sie? /Ne yapiyorsunuz.

Sie spricht. / Onlar konusuyor.

Was macht es? / O ne yapiyor. Es steht hier. / O burda duruyor. Was macht ihr? / Ne yapiyorsunuz ?

Wir fragen den Lehrer. / Ögretmene soralim. Was machen sie? / Ne yapiyorsunuz Sie reden miteinander. / Beraber konusuyorlar

haben:

Was hast du? / Neyin var ?

Ich habe Kopfschmerzen. / Basim agriyor.

Was hat er? / Onun nesi var ?

Er hat ein Fahrrad / Onun bisikleti var.

Was hat sie? / Onun nesi var ?

Sie hat eine Tasche / Onun bir cantasi var.

Was hat es?

Es hat 10 Gänge

Was habt ihr?

Wir haben eine Stunde

Was haben sie?

Sie haben viele Fragen?

können:

Was kannst du machen? Was können Sie machen?

Ne yapabilirsin? Ne yapabilirsiniz?

Ich kann schon etwas Deutsch sprechen.

Biraz Almanca konuşabilirim.

Was kann er machen?

O ne yapabilir?

Er kann ein bisschen warten.

O biraz bekleyebilir.

Was kann sie machen?

Sie kann gut unterrichten

Was kann es machen?

Es kann schnell fahren

Was könnt ihr machen?

Wir können die Bücher lesen.

Was können sie machen?

Sie können die Aufgaben machen.

mögen:

Was magst du? Was mögen Sie?

Ich mag meinen deutschen Freund.

Was mag er?

Er mag gern tanzen.

Was mag sie?

Sie mag gern unterrichten.

Was mag es?

Es mag nichts, (es ist eine Sache)

Was mögt ihr?

Wir mögen deutsche Bücher.

Was mögen sie machen?

Sie mögen gerne lachen.

dürfen:

Was darfst du machen? Was dürfen Sie machen?

Ich darf mit der neuen Lektion beginnen.

Was darf er machen?

Er darf sein Fahrrad hier abstellen.

Was darf sie machen?

Sie darf hier unterrichten.

Was darf es machen?

Es darf nicht schmutzig werden.

Was dürft ihr machen?

Wir dürfen Deutsch lernen.

Was dürfen sie machen?

Sie dürfen nach Hause gehen.


wollen:

Was willst du machen? Was wollen Sie machen?

Ich will mit der neuen Lektion beginnen.

Was will er machen?

Er will sein Fahrrad hier abstellen.

Was will sie machen?

Sie will hier unterrichten.

Was will es machen?

Es will nichts, (es ist eine Sache)

Was wollt ihr machen?

Wir wollen Deutsch lernen.

Was wollen sie machen?

Sie wollen nach Hause gehen.

möchten:

Was möchtest du machen? Was möchten Sie machen?

Ich möchte mit der neuen Lektion beginnen.

Was möchte er machen?

Er möchte sein Fahrrad hier abstellen.

Was möchte sie machen?

Sie möchte hier unterrichten.

Was möchte es machen?

Es möchte nichts, (es ist eine Sache)

Was möchtet ihr machen?

Wir möchten Deutsch lernen.

Was möchten sie machen?

Sie möchten nach Hause gehen.

sollen:

Was sollst du machen? Was sollen Sie machen?

Ich soll mit der neuen Lektion beginnen.

Was soll er machen?

Er soll sein Fahrrad hier abstellen.

Was soll sie machen?

Sie soll hier unterrichten.

Was soll es machen?

Es soll meinen Freund gut nach Hause bringen

Was sollt ihr machen?

Wir sollen Deutsch lernen.

Was sollen sie machen?

Sie sollen nach Hause gehen.

müssen:

Was musst du machen? Was müssen Sie machen?

Ich muss mit der neuen Lektion beginnen.

Was muss er machen?

Er muss sein Fahrrad hier abstellen.

Was muss sie machen?

Sie muss uns die Grammatik erklären.

Was muss es machen?

Es muss hier stehen.

Was müsst ihr machen?

Wir müssen unsere Übungen machen.

Was müssen sie machen?

Sie müssen besser aufpassen.

Bazı Örnekler:

können:

Ich kann Gitarre spielen. (Gitar çalmasını biliyorum.)
Kannst du Gitarre spielen? (Gitar çalmasını biliyor musun?)
Was kannst du spielen? (Ne çalabiliyorsun?)

möchten:

Ich möchte ein Auto. (Bir araba istiyorum.)
Möchtest du ein Auto? (Araba mı istiyorsun?)
Was möchtest du? (Ne istiyorsun?)
Wie viel möchten Sie? (Ne kadar istiyorsunuz?)

sollen:

Ich soll mein Zimmer aufräumen. (Odamı toplamalıyım.)
Soll ich mein Zimmer aufräumen? (Odamı mı toplayayım?)
Was soll ich machen? (Ne yapmalıyım?)

Diğer Örnekler:

Ich möchte Deutsch lernen. (Almanca öğrenmek istiyorum.)
Hans soll sein Zimmer aufräumen. (Hans odasını toplamalı.)
Peter muss Hausaufgaben machen. (Peter ödevlerini yapmak zorunda.)
Kristina darf ins Kino gehen. (Kristina sinemaya gidebilir.)
Ich will eine Stadtour machen. (Şehir turu yapmak istiyorum.)
Ich mag Badminton spielen. (Badminton oynamasını seviyorum / hoşlanıyorum.)

Kaynak Türü Ücretsiz
Dosya Türü TEXT
Konum Almanya

Bu Konu için yorum bulunamadı. İlk yorumu siz yapın!

Almancam en iyi deneyimi yaşamanız için çerezleri kullanır.