Ön ekli fiiller - Verben mit Vorsilben (Präfix)

Editör almancam
0 0 561
SKU-GD1CQ1H44
1 year ago

Bu dersimizde on ekli filleri, ayrılabilen trennbare Verben ve ayrilamayan untrennbare Verben göreceğiz.

Trinken-içmek, denken-düsünmek, sprechen-konusmak,' gehen - gitmek, kommen - gelmek, bringen - getirmek/götürmek gibi basit fiillerin yani sira birlestirmeyoluyla olusturulan çok sayida birlesik fiil vardir, bunlar ön ekli fiillerdir.

Ön eklerin çogu fiilden ayrilabilir:

Örnegin,  

an-kommen: Der Zug kommt um 12.30 Uhr in München an.

Varmak: Tren saat 12.30'da Münih'e variyor,

abholen: Wir holen euch mit dem Auto vom Bahnhof ab.

Gidip almak: Sizi arabayla istasyondan alacagiz.

Simdiki zamanda "Präsens" ve geçmis zamanda"Präteritum" ana cumlelerde fiilden ayri olarak cümlenin sonunda kullanilirlar..

 

Bazı ön ekler de fiile bağlı olarak kullanilabilirler:

be-kommen: Sie bekam vor drei Wochen ein Kind.

Almak (burada dogurmak anlaminda): Üç hafta önce bir çocugu oldu.

er-holen: Er erholt sich nur langsam von denStrapazen.

Rahatlamak/dinlenmek: O ancak yavas yavas dinlenebiliyor:

Buna göre ön ekli olan fiilleri ayrilabilen "trennbare Verben"ve ayrilamayan "untrennbare Verben" diye adlandirabiliriz. Ayrilabilir ve ayrilamayan en öneli fiiller asagidaki tabloda verilmistir:

Ayrilabilen "trennbareVerben" Ayrilamayan "untrennbare Verben"
Ab- abfahren - hareket etmek. abbeissen - ısırarak koparmak Be- beladen - yüklemekbekleiden - giydirmek
An- ankommen - gelmek, varmakanbinden - bağlamak Ent- entladen - boşaltmak entreissen - gaspetmek, kapmak
auf- aufbauen - yapı oluşturmak,aufessen - tamamını yemek Er- erfrieren - soğuktan donmak erstellen - yapmak, imal etm.,
aus- ausladen - tahliye etmek, boşaltmak, bir daveti iptal etmekausreissen - sınır dışına çıkmak, kaçmak,ayrılmak Miss- missachten - riayet etm.,hor görmek, ihmal etm.Missverstehen - yanlışanlamak
ein- einladen - yüklemek, davet etm.einschlafen - uykuya dalmak, uyuşmak, gevşemek  Ver- verarbeiten - işlemek,işleyerek imal etm.Verglasen - birşeryi camlamak 
her- herkommen - beri gelmek, herausbringen -  neşretmek, yayınlamak, imal etmek. Zer- zerbrechen - kırmak zerlegen - parçalara ayırmak, parçalamak
hin- hinlegen - biryere  koymak, yatırmak.bırakmakhinaufgehen - yukarı çikmak, yükselmek De- dekodieren - şifreyi çözmek, deşifre etmek dezentralisieren - desantralize etmek
Los- losfahren - hareket etm., yola çıkmak  Re- rekonstruieren - tekrar etmek yinelemek resozialisieren - yeniden sosyalize etmek
mit- mitmachen - katılmak, iştirak etm.Mitnehmen -beraberinde götürmek     
nach- nachlaufen - birinin peşinden koşmak     
vor- vorlaufen - birinin önünde gitmekVormachen - birine birşey göstermek     
weg- wegnehmen - alıp götürmek, kaldırmak     
zu- zugreifen - el atmak, yemek almak, fırsatı ganimet bilmek    

Özellikle durch-, über-, um-, unter- gibi bazi ön ekler hem ayrilabilen hem ayrilamayan fiil grubuna girer:

Durchsetzen: Er setzt immer seinen Kopf durch.

O her zaman kafa tutar.

Durchsuchen: Die Polizei durchsuchte das ganze Haus.

Polis evi baştan başa aradı.

Kaynak Türü Ücretsiz
Dosya Türü TEXT
Konum Almanya

Bu Konu için yorum bulunamadı. İlk yorumu siz yapın!

Almancam en iyi deneyimi yaşamanız için çerezleri kullanır.