Fiilerin Çekimleri - Konjugation der Verben

Editör almancam
0 0 227
Almanca Dersler
8 ay önce

Fiiler Almanca'da en fazla kullanılan kelimelerdir. Fiiller geçtikleri cümlede olay ve durum bildirirler. Çekim durumunda olmadıklarında (ek almadıklarında) der Infinitiv (mastar) halindedirler.

Infinitiv  /mastarfiil iki kisimdan olusur.

Kök + Ek  / geh+en: git+mek

Almancada en cok bulunan master ekleri -en ve -n dir.

Fiil cekimleri 3 gruba ayrilir.

1. Die schwache Konjugation : kuralli cekim

2. Die starke Konjugation : kuralsiz cekim

3. Die gemischte Konjugation : karisik cekim

Ön acikalama ; kuralli cekim

Bu guruptaki fiillerin mastar hali alinir ve /-en, -n Infinitiv  /masterekleri cikartilarak kullanilir.  Cümlerin hangi zamanda olduguna göre  /ge- örnegin; gegangenzaman eki kökün basina alinir. Örnegin simdiki zamanda  / Präsens aldiklari ekleri görelim.


ich


...e


wir


... en


du


...st


ihr


... t


er


...t


sie


... en


sie


Sie


... en


es

Hör-en  /duymak


ich


höre


ben duyuyorum


du


hörst


sen duyuyorsun


er


hört


o duyuyor


sie


es


 


 


 


wir


hören


biz duyuyoruz


ihr


hört


siz duyuyorsunuz


sie


hören


onlar duyuyorlar


Sie


siz duyuyorsunuz  /kibarca

Arbeit-en  /Calsimak


ich


arbeite


ben calisiyorum


du


arbeitest


sen calisiyorsun


er


arbeitet


o calisiyor


sie


es


 


 


 


wir


arbeiten


biz calisiyoruz


ihr


arbeitet


siz calisiyorsunuz


sie


arbeiten


onlar calisiyorlar


Sie


siz calisiyorsunuz  /kibarca

1.Düzenli fiillerin  /schwache Verbençekimi:


Verb


Präsens


Präteritum


Perfekt


lachen  


lernen    


legen schicken


glauben


gülmek


öğrenmek


koymak


yollamak


inanmak


Ich lache


Ich lerne


Ich lege


Ich schicke


Ich glaube  


Ich lachte


Ich lernte


Ich legte


Ich schickte


Ich glaubte


Ich habe gelacht


Ich habe gelernt


Ich habe gelegt


Ich habe geschickt


Ich habe geglaubt


 


 


 


 


 

Perfekt ge- ön hecesi ve -t soneki ile yapılır.  /ge+kök+t

Örneğin:


glauben  


ge+glaub+t


Inanmak


legen      


ge+leg+t


Koymak


lernen    


ge+lern+t


Öğrenmek


Haben


ge+hab+t


Malik olmak

- Sie lernte Deutsch.  /Almanca öğreniyordu

- Ich habe dem Mann geglaubt.  /Adama inandım.

- Er hat das Buch gelegt. /Kitabı yere koydu.

- Du schicktest einen Brief. /Bir mektup yolladın

- Ich habe gelacht.  /Ben güldüm.

- Ali geht zur Schule. /Ali okula gidiyor.

- Petra wünscht eine Puppe. /Petra oyuncak bebek diliyor.

       Bazı düzenli fiiller:


bauen


baute


hat gebaut


inşa etmek


kochen


kochte


hat gekocht


Yemek pişirmek


kaufen


kaufte


hat gekauft


Satın almak


machen


machte


hat gemacht


Yapmak


sagen


sagte


hat gesagt


Söylemek


reisen


reiste


hat gereist


Seyahat etmek


stellen


stellte


hat gestellt


Koymak


zahlen


zahlte


hat gezahlt


Ödemek

Kaynak Türü Ücretsiz
Dosya Türü TEXT
Konum Almanya

Bu Konu için yorum bulunamadı. İlk yorumu siz yapın!

Almancam en iyi deneyimi yaşamanız için çerezleri kullanır.