Entegrasyon (Uyum) Kursu

Editör almancam
0 0 170
Entegrasyon (Uyum) Kursu
8 ay önce

Almanyada Göç Yasası ilk defa olarak açıkça yabancıların Alman toplumuna entegresinin teşviki isteğinin bir hedef olduğundan bahsetmektedir. Bu durumun özellikle entegrasyon kurslarıaracılığıile oluşaması gerekmektedir. Bu kurslar bir temel ve bir geliştirme kursu olara

Nezaman bir entegrasyon kursuna katılabilirsiniz?

Aşağıda belirtilen koşullar altında bir entegrasyon kursuna katılma hakkınız bulunmaktadır:

-İlk önce kazanç sağlamak amacıyla çalışmak üzere, aile birleştirmesi amacıyla veya

insani gerekçelerle bir Oturma İzni veya -insani gerekçelerle bir Yerleşme İzni almış olmanız gerekir ve -sizin sürekli olarak Almanya’da ikamet etmeniz gerekmektedir.

Sürekli olarak Almanya’da kalmanız demek, sizin bir seneden fazla süreli Oturma İzni almış olmanız veya sizin 18 aydan fazla bir süredir Oturma İzni sahibi olmanız demektir. Sizin geçici bir süre için burada olmanız halinde bu durum geçerli değildir. Bu durum örneğin fabrika sözleşme işçisi olmanız durumudur.


Kurslara katılma

-öğrenim veya diğer eğitim maçlarıyla size Oturma İzni verilmiş olması durumunda, -sizin kazanç sağlamak amacıyla çalışan yüksek vasıflıkişi olarak Yerleşme İzni sahibi olmanız durumunda, -sizin çocuk, genç veya genç olan gelişmiş kişi olarak Almanya’da okul öğrenimine

başlamanız veya şimdiye kadar olan okul öğreniminize devam etmeniz durumunda, -sizde sadece az bir entegrasyon ihtiyacının görülmesi halinde veya -şimdiden yeterli Almanca bilgilerinizin bulunduğu durumlarda hakkınız bulunmamaktadır.

Kural olarak sizin bir yüksek okul veya meslek yüksek okulu diploması sahibi olmanız veya böyle bir vasıfı gerektiren bir meslekte kazanç sağlamak amacıyla çalışmanız durumunda, az bir entegrasyon ihtiyacınızın bulunduğu ve sizin devlet yardımına gerek kalmadan Almanya’da uyum sağlayacağınız varsayılır. Burada şu ayrıcalık geçerlidir: Siz bir yüksek okul veya meslek yüksek okulu diploması sahibi olmanıza veya bunlara uygun vasıflara sahip olmanıza karşın, yeterli olmayan Almanca bilginiz sebebiyle vasıflarınıza uygun bir iş bulamadığınız gerekçesiyle bir entegrasyon kursuna katılma katılma hakkınız bulunmaktadır.

Sizin yeterli derecede Almanca bilgisine sahip olmanız durumunda dahi, bir yöneltim kursuna ve bitirme testine hakkınız bulunmaktadır.

Size Oturma İzni verilmesinden sonraki iki sene içinde bir entegrasyon kursuna katılmamamış olmanız durumunda, bu kurslara katılma hakkını kaybedersiniz. Aynı durum sizin İkamet İzni’nizin geçersiz olması durumunda da oluşur. Fakat hakkınız kaybolmuş olsa dahi, boş yerlerin bulunması ve sizin katılmanız kabul edilmişse, bir entegrasyon kursuna katılabilirsiniz. Bununla ilgili dilekçe tescilli Lisan Kusu Kuruluşu veya direk Göç ve Sığınmacılar Federal Dairesi huyurunda verilebilir.

 Bir entegrasyon kursuna katılmak yükümlülüğündemisiniz?

  1. kursa katılmaya hakkınız varsa ve Almanca Lisanı’nda çevrenizle basit bir şekilde sözlü olarak anlaşma imkanınız olmadığı durumlarda (yabancılar dairesi size İkamet İzni verirken, sizin bir entegrasyon kursuna katılma yükümlülüğünüzü tesbit eder) veya
  2. sizin hakkınız olmamasına rağmen yabancılar dairesi tarafından bir entegrasyon kursuna katılmağa davet edildiğiniz durumlarda bir kursa katılma yükümlülüğünüz oluşur.

Fakat: Eğer siz ikinci gruba dahilseniz, bir entegrasyon kursuna katılmakla ancak

-İşsizlik Parası II veya Sosyal Para (aile mensupları için) alıyorsanız ve bu ödemeleri yapan dairenin kursa katılmanızı gerekli görmesi veya -sizin özel bir şekilde entegrasyona muhtaç olmanız durumunda yükümlendirilebilirsiniz.

Bunların haricinde başarabileceğiniz kurs yerinin sizin için boş olmasıgereklidir.

Kural olarak özellikle entegrasyona muhtaç kişiler küçük çocukların, çevresiyle Almanca Lisanı’nda basit olarak anlaşamayan, anne ve babalarıdır.

Bir entegrasyon kursuna katılma yükümlülüğü,

-siz bir mesleki veya diğer bir öğrenim yapmaktaysanız, -siz Almanya’da denklik oluşturan öğrenim olanaklarına katılıyorsanız veya -kursa katılmak sizin için sürekli olarak olanaksız veya sizden beklenemeyecek durumdaysa sizin için ortadan kalkar.


Kursa katılmanın süreli olarak olanaksız veya sizden beklenemeyecek olması, size sizin ihtiyaçlarınıza uygun bir kurs teklifinin yapılamaması durumudur. Bu özellikle aile mensuplarının bakımınıza muhtaç olduğu, çocuklara bakacak kimsenizin bulunmadığı veya kursa katılmanın sizin için zaman açısından beklenemeyecek derecede yük oluşturabileceği durumlardır.

Sizin yükümlü olduğunuz halde, bir kursa katılmamanızın sizin için ne gibi tesirleri olabilir?

Kursa katılma yükümlülüğünüzü yerine getirmezseniz, bu durum oturma izininizin uzatılmasıyla ilgili kararda yabancılar dairesi tarafından dikkate alınacaktır. Bu durum örneğin yabancılar dairesinin oturma izininizi, bu durum neticesinde yükümlülüğünüzü yerine getirip getirmediğinizi tekrar kontrol etmek amacıyla, sadece kısa süreli olarak uzatmasına yolaçabilir. Hatta sizin oturma izininizin uzatılması hakkınızın bulunmadığı durumlarda, yabancılar dairesi uzatmayırededebilir.

Sizin entegrasyon kursuna katılma yükümlülüğünüz İşsizlik Parası II veya Sosyal Para ile bağlantılı durumdaysa, sizin kurlara katılmadığınız süre için ödemeleri yüzde on oranına kadar kesebilir. Buna rağmen kurslara katılmazsanız, oluşabilecek masrafları karşılamakla yükümlendirilebilirsiniz.

Önceden beri Almanya’da yaşayan yabancılar bir entegrasyon kursunu ziyaret edebilirlermi?

Siz yeni olarak Almanya’ya göç etmediyseniz ve daha Ocak 2005 tarihinden önce Almanya’da yaşamaktaysanız, gönüllü plarak bir entegrasyon kursuna katılabilirsiniz. Bu durum, boş kurs yerlerinin olmasıhalinde, Avrupa Birliği yurttaşları için de geçerlidir.

Boş kurs yerlerinin olup, olmadığını öğrenmek için bir kabul edilme dilekçesi vermeniz gerekmektedir. Bu dilekçeyi ya lisan kursu veren tescilli bir kuruluş veya Göç ve Sığınmacılar Federal Dairesi huzurunda verebilirsiniz. Entegrasyon kursları için lisan kursu veren yetkili kuruluşun bir listesini yabancılar dairesi ve Göçmenler Danışma Daireleri’nden alabilirsiniz.

Bir entegrasyon kursuna katılma masraflarınelerdir?

Entegrasyon kursuna katılma masrafları çoğunlukla kamu kuruluşları tarafından karşılanır. Fakat sizin ekonomik durumunuza bağlı olarak masraflara katılmanız gerekmektedir.

Esas olarak geçerli durum şudur: Sizin bir entegrasyon kursuna katılma hakkınız bulunuyorsa, sizin kurslara katılma yükümlülüğünüz varsa veya siz gönüllü olarak bir kursa katılma izini almışsanız, masraflara her kurs saati için bir Euro olmak üzere katılmanız gerekmektedir. Bu demektir ki, bütün entegrasyon kursu için 630 € şdemeniz gerekmektedir.

Eğer İşsizlik Parası II veya Sosyal Yardım alıyorsanız, masraflara katılmanıza gerek yoktur. Fakat bu durumda Göç ve Sığınmacılar Federal Dairesi huzurunda masraflardan muaf tutulma dilekçesi vermeniz ve burada adı geçen ödemeleri aldığınızı kanıtlamanız gerekmektedir. Eğer masraflara katılım sizin için özellikle zor bir durum oluşturacaksa, yine masraflardan muaf tutulma dilekçesi verebilirsiniz.

Masraflara katılma her seferinde kurs bölümünün başlangıcında (herbiri 100 saat) ödenmek üzere oluşur. Eğer ayrıcalı entegrasyon kurs bölümlerini tekrarlamak isterseniz, bütün masrafları (her kurs saati için 2,05 €) ödemeniz gerekir.

Sizin entegrasyon kursuna ulaşmak için, bir uzak bir yol katetmeniz gerekiyorsa, duruma göre size yol parası primi verilebilir. Bunun için de Göç ve Sığınmacılar Federal Dairesi huzurunda bir dilekçe vermelisiniz. Federal Dairesi, dilekçe sahibinin kişisel durumlarınıgözönüne alarak, her bir durum için ayrıcalı karar verecektir.

Entegrasyon kursuna katıldığınız hakkındaki belgenin ne gibi faydaları vardır?

Başarılı bir şekilde sonuçlandırdığınız entegrasyon kursu ile ilgili belge sizin belirli yasal koşulları yerine getirdiğinizi kanıtlar. Bir Yerleşme İzni alma dilekçesi verildiğinde bu belge sizin Alman Lisanı’na yeterli derecede sahip olduğunuzu ve Federal Almanya’nın Hukuk ve Toplum Düzeni hakkında temel bilgilere sahip olduğunuzu gösterir. Bu kanıt olmaksızın kurallar dahilinde Yerleşme İzni alamazsınız.

Alman Vatandaşlığı’na alınma hakkı ile ilgili olarak, burada gerekli olan sekiz senelik hukuki ve alışagelmiş ikamet mecburiyeti bu entegrasyon kursuna başarı ile katıldığınız hakkındaki bir belgenin sunulmasıneticesinde, bir sene kısalır.

Kaynak Türü Ücretsiz
Dosya Türü TEXT
Konum Almanya

Bu Konu için yorum bulunamadı. İlk yorumu siz yapın!

Almancam en iyi deneyimi yaşamanız için çerezleri kullanır.