Emir Cümleleri / Imperativsätze

Editör almancam
0 0 639
Almancam.com
Emir Cümleleri / Imperativsätze
2 years ago

Almanca'da emir vermek üç şekilde yapılır, Singular (Tekil) tek kişiye emir veriliyorsa, Plurar (Çoğul) birden fazla kişiye emir veriliyorsa, Höflichkeitform (Resmi) Nezaket gerektiren durumlarda.S.Z.


Nehmen / Almak


Lesen / Okumak


Kochen/Pisirmek


ich


du


er/sie/es


Ihr


wir


Sie


nehme


nihmst


nimmt


nimmt


nehmen


nehmen


lese


liest


liest


liest


lesen


lesen


Koche


Kochst


Kocht


Kocht


Kochen


Kochen

ImperativSingular


Plurar


Höflichkeitform


Komm / Gel


Kommt / Gelin


Kommen Sie / Gemirmisiniz


Geh / Git


Geht / Gidin


Gehen Sie / Gidermisiniz


Arbeite / Calis


Arbeitet / Calisin


Arbeiten Sie / Calisirmisiniz


Nimm / Al


Nehmt / Aliniz


Nehmen Sie / Alirmisiniz


Lies / Oku


Liehst / Okuyun


Lesen Sie / Okurmusunuz


Koch / Pisir


Kocht / Pisirin


Kochen Sie / Pisirirmisiniz


Schreib / Yaz


Schreibt / Yaziniz


Schreiben Sie / Yazarmisiniz

Türkçe’de bir eylemin (oluşun) yerine getirilmesi için karşımızdaki kişiye; “yap!, git!, Söyle!” şeklinde emir verir ya da ikazda bulunuruz. Bu durumda fiillerin emir kipi haline geçirilmesinde -mek. -mak, ekleri kaldırılır.

gelmek – gel!

yapmak – yap!

söylemek – söyle!

öğrenmek – öğren!    

Almanca’da ise bir fiilin emir kipi teşkil edilirken. emir kipi yapılacak olan fiilin mastar halinin sonunda bulunan (-n) harfi kalkar.

kommen -gelmek

komme ! –gel !

machen -yapmak

mache ! –yap !

sagen - söylemek

sage ! - söyle !

Gündelik konuşmalarda bu durum dışında, fiillerin "en takısı kaldırılarak da emir kipi yapılmaktadır.

         

          Komm ! - gel!

Geh ! - git!

Sen şahıs zamiri ile şimdiki zaman çekimi yapılırken (-i) halinde  değişen fillerin emir sıraları da bu değişen (i) inceltme hali ile yapılır.

nehmen - almak

du nimmst - sen alıyorsun

nimm ! - al!

geben- vermek

du gibst - sen veriyorsun

gib! - ver!

sehen - görmek

du siehst - sen görüyorsun

sieh! - gör!

* Singularda konusmalarda cümle sonuna gelen e düser Plural da kelime sonuna t eklenir. Höfenlichkeit ta kelime aynen kalir sonuna Sie nezaket eki eklenir.

- Gehe - Geh

- Komme - Komm

- Arbeite - Arbeit

- Lerne - Lern

Cümle Kurulumu, Örnek Cümleler

- Schreib einen Brief / Bir mektup yaz.(Singular)

- Schreibt einen Brief / Bir mektup yazin.(Plural)

- Schreiben Sie einen Brief / Bir mektup yazarmisiniz. ( Höflichkeit)

- Komm morgen um 8 Uhr. / Yarin saat 8 de gel. (Singular)

- Kommt morgen um 8 Uhr. / Yarin saat 8 de gelin (Plural)

- Kommen Sie morgen um 8 Uhr. / Yarin saat 8 de gelirmisiniz. ( Höflichkeit)

doch eki ile ;

- Komm heute / bugün gel.(Singular)

- Komm doch heute / bugün gelsene.(Singular)

- Kommt doch heute / bugün gelsenize.(Plural)

- Kommen Sie doch heute / bugün gelirmisiniz..( Höflichkeit)

- Lauf schnell / Hizli yürü.(Singular)

- Lauf doch schnell / Hizli yürüsene.(Singular)

- iss doch einen Kuchen / Bir kek yesene.(Singular)

- Ess doch einen Kuchen / Bir kek yesenize.(Plural)

- Esen Sie einen Kuchen / Bir kek yermisiniz. .( Höflichkeit)

Olumsuz cümle kurulumlarinda nicht ve kein olumsuzluk eki cümleye dahil edilir.

- Spiel Fussball. / Futbol oyna.(Singular)

- Spielt Fussball. / Futbol oynayin.(Plural)

- Spielen Sie Fussball. / Futbol oynayiniz.( Höflichkeit)

- Arbeite nicht. / Calisma (Singular)

- Arbeitet nicht ./ Calismayin (Plural)

- Arbeiten Sie nicht. / Calismayiniz. ( Höflichkeit)

- Kauft kein Auto / Bir araba almayin(Plural)

- Kaufen Sie ein Auto / Bir araba aliniz. ( Höflichkeit)

- Kaufen Sie kein Auto / Bir araba almayiniz.( Höflichkeit)

- Kauf ein Auto / Bir araba al.(Singular)

- Kauf kein Auto / Bir araba alma.(Singular)

- Kauft ein Auto / Bir araba alin.(Plural)

- Komm am Dienstag um 14 Uhr. / Persembe günü saat 14 de gel.(Singular)

- Kommt am Dienstag um 14 Uhr. / Persembe günü saat 14 de gelin.(Plural)

- Kommen Sie am Dienstag um 14 Uhr. / Persembe günü saat 14 de geliniz.( Höflichkeit)

isim le emir kipleri ;

- Mehmet Geh / Mehmet git.

- Aylin und Mehmet Kommt / Aylin, Mehmet gelin.

- Herr Müller Kommen Sie / Bay Müller Gelirmisiniz.

Almanca'da da Türkcedeki gibi emir cümleleri 3 gruba ayrilir:

a) 2.Tekil sahisa verilen emir ( du/sen )
b) 2.Cogul sahisa verilen emir ( ihr/siz )
c) Resmi sahisa verilen emir ( Sie/siz )

a) Du sahsina verilen emir kipinde fiilin sonundaki -en mastar eki atilir ve fiilin kökü alinarak emir kipi haline getirilir.

schlafen : Uyumak
Schlaf ! Uyu

bleiben : Kalmak
Bleib ! Kal

sagen : Söylemek
Sag ! Söyle

b) Ihr sahsina verilen emirde, ayni simdiki zaman cekiminde oldugu gibi fiilin köküne -t eki gelir.

sprechen : Konusmak
Sprecht ! Konusun

fragen : Sormak
Fragt ! Sorun


warten : Beklemek
Wartet ! Bekleyin


c) Sie sahsina verilen emirde, fiil mastar haliyle kalir. Sadece yanina Sie sahis zamiri eklenir.

laufen : Kosmak
Laufen Sie ! Kosun

hören : Dinlemek
Hören Sie ! Dinleyin

lösen : Cözmek
Lösen Sie ! Cözün

Eger kökü d, t, m, n, ig ile biten fiiller, emir kipine dönüstürülecekse du ve ihr sahislarinda sonlarina - e ve - et takisi alirlar.

Atmen : Nefes almak
Atme ! Nefes al
Atmet ! Nefes alin

bilden : Kurmak,olusturmak
Bilde ein Satz ! Bir cümle kur
Bildet ein Satz ! Bir cümle kurun

antworten : Cevap vermek
Antworte auf meine Frage ! Soruma cevap ver
Antwortet auf meine Frage ! Soruma cevap verin


rechnen : Hesaplamak
Rechne noch einmal ! Birkez daha hesapla
Rechnet noch einmal ! Birkez daha hesaplayin

YARDIMCI FIILLER ( Hilfsverben ) ILE EMIR KIPI YAPILISI

SEIN

Sei vorsichtig ! Dikkatli ol (du )
Seid vorsichtig ! Dikkatli olun ( ihr )
Seien Sie vorsichtig ! Dikkatli olun ( Sie )

HABEN
Hab keine Angst ! Korkma (du )
Habt keine Angst ! Korkmayin ( ihr )
Haben Sie keine Angst ! Korkmayin ( Sie )

WERDEN
werde nicht nevös ! Sinirlenme ( du )
werdet nicht nervös ! Sinirlenmeyin ( ihr )
werden Sie nicht nervös ! Sinirlenmeyin ( Sie )


Not : Emir kipinden sonra daima ünlem isareti konur.
 

Kaynak Türü Ücretsiz
Dosya Türü TEXT
Konum Almanya

Bu Konu için yorum bulunamadı. İlk yorumu siz yapın!

Almancam en iyi deneyimi yaşamanız için çerezleri kullanır.