Birleşik Fiiller - Die Zusammengesetzten verben

Editör almancam
0 0 533
SKU-GD15X1K06
1 year ago

Almanca da gerçek fiilin başına bazı ekler getirilerek farklı anlamlar taşıyan yeni fiiller türetilir. Bu fiiller genellelikle Präposition, zarf bazende isim veya sıfatlardır.

Ayrılabilen ve ayrılamayan bileşik fiiller vardır.

Bileşik fiiller ön ek ve fiilden oluşur.

einkaufen
alışveriş yapmak
ein + kaufen (= satın almak)
verstehen
anlamak
ver + stehen (= durmak)

Ayrılabilen Fiiller

Ön ek vurgulanır. Sözlükte ön ek fiilin başına gelmiş şekilde buluruz: einkaufen (= alışveriş yapmak)

Ich gehe gleich einkaufen.
= Birazdan alışverişe gidiyorum.
Ich kaufe nicht so gern ein.
= Ben alışveriş yapmaktan hoşlanmıyorum.
Gestern kaufte sie den ganzen Tag ein.
= Dün tüm gün alışveriş yaptı.
Er sieht elegant aus.
= O şık görünüyor.

Ön ek fiilin anlamını değiştirir. (“Einpacken” paket anlamına gelirken “ packen” paketlemek anlamına gelir.)

Präsens ve Präteritum’da ön ek, cümlenin sonunda bulunur.

Partizip Perfekt’te „-ge“ ön ek ve fiilin arasıında durur.

kaufen (= satın almak) ein-ge-kauft

Du hast aber viel eingekauft!
= Amma da çok alışveriş yapmışsın!

Ayrılabilen fiillerde ön ekler:

ab- (= -den itibaren abfahren (= kalkmak / hareket etmek (araç için))
an- (= yanında / yakınında) ankommen (= varmak) , anprobieren (= bir giysiyi denemek)
auf- (= üstünde) aufstehen (= ayağa kalkmak / yataktan kalkmak)
aus- (= -den / -dan) austragen (= dağıtmak) , aussehen (= görünmek)
bei- (= -da / - de / yanında / yakınında) beibringen (= öğretmek)
ein- (= bir) einkaufen (= alış veriş yapmak) , einpacken (= (çantayı/bavulu) toplamak)
los- (= -siz / -sız) losgehen (= hareket etmek / yola çıkmak)
mit- (= ile) mitkommen (= birlikte gelmek) , mitnehmen (= yanına almak)
nach- (= -a / -e doğru) nachmachen (= taklit etmek)
vor- (= önünde) vorstellen (= tanıştırmak)
zu- (= -a / -e doğru) zumachen (= kapatmak) , (da)zunehmen (= ilave etmek)

Ayrılamayan Fiiller

Ön ek vurgulanır.

Ich kann das nicht verstehen.
= Bunu anlayamıyorum.

Ön ek fiilin anlamını değiştirir. („Verstehen“, „stehen“ fiilinin yaptığını yapmaz)

Präsens ve Präteritum’da ön ek fiille birlikte bulunur.

Ich verstehe das nicht.
= Bunu anlamıyorum.
Den Urlaub verbrachte sie in den Alpen.
= Tatilini Alpler'de geçirdi.

Partizip Perfekt’te "ge-" bulunmaz.

verstehen (= anlamak) verstanden (= anladı)

Du hast aber nichts verstanden!
= Ama sen hiçbir şey anlamadın!

bekommen (= edinmek) bekommen (= edindi)

Ich habe einen neuen Computer bekommen.
= Yeni bir bilgisayar edindim.

Ayrılamayan fiillerde ön ekler:

be- bekommen (= edinmek)
ge- gefallen (= hoşa gitmek)
emp- empfehlen (= tavsiye etmek)
ent- entschuldigen (= özür dilemek)
er- erzählen (= anlatmak)
miss- missbrauchen (= suistimal etmek)
ver- verstehen (= anlamak)
zer- zerstören (= tahrip etmek)

Asagidaki tabloda bazi örnek fiiller verilmisitir.

Fiil

Anlami

Birlesik fiil

Anlami

hören

duymak

gehören

ait olmak

gehen

gitmek

untergehen

batmak

kommen

gelmek

bekommen

almak (örn.posta almak)

fangen

yakalamak

anfangen

baslamak

suchen

aramak

besuchen

ziyaret etmek

schreiben

yazmak

beschreiben

tarif etmek

bleiben

kalmak

stehenbleiben

durmak

 

Yukarida Almanca da encok kullanilan  birlesik Fiillere örnekler verdik.  Birlesik Fiilleri 3 grupta inceleriz.

 

a ) Die unternbar Verben : Ayrilamayan Fiiller

b) Die trennbar Verben : Ayrilabilen Fiiller

c) Die sowohl trennbar als untrennbar verben: Hem ayrilan hemde ayrilamayan fiiller

 

a ) Die unternbar Verben :

Ayrilamayan Fiiller. Bu fiilerin baslarina  aldiklari takilar  er-..., zer-..., ver-..., ent-..., emp-..., be-..., ge-..., miss-..., voll-...  takilaridir.

 

entfliehen

kacmak

verstehen

anlamak

erklären

aciklamak

zerreissen

yirtmak

empfangen

karsilamak

begrüssen

selamlamak

gebrauchen

kullanmak

missachten

aşağısamak

vollbringen

tamamlamak

vollenden

tamamlamak

vollführen

iyerine getirmek

vollstecken

yapmak

vollziehen

yerine getirmek

 

 

 

Almancada bazi fiiller birlesik fiil olarak görünürler ama aslinda birbirine birbirine birlesmis isim veya sifatlardan olusurlar.

 

weissagen

kehanette bulunmak

liebkosen

oksamak

offenbaren

açığa çıkarmak

wehklagen

feryat etmek

langweilen

içini sıkmak

frühstücken

kahvalti etmek

unteilen

hüküm verek

wetteifen

çekişmek

rechtfertigen

hakli cikarmak

lustwandeln

gezinmek

willfahren

arzusuna uymak

mutmassen

tahmin etmek

radebrechen

başını gözünü yararak konuşmak

frohlocken

sevinmek

 

Örnek cümleler

- Ich besuche meine Tante. / Teyzemi ziyaret ediyorum.

- Meine Bruder frühstückt nicht. / Abim kahvalti etmiyor.

- Sie wetteift mein Nachbar. / O komusumu cekistiriyor.

 

b) Die trennbar Verben :

Ayrilabilen Fiiller, Ayrilamyan fiillerde verdigimiz ön takilarin disinda kalan ve bas eki olarak örnegin

Zarf : hintersteigen ( asagi inmek ),

Präposition  : untergehen (batmak)

Sifat: festbinden (sikica baglamak), stehenbleiben (durmak) gibi bütün filler ayrilabilir fiillerdir.

 

standhalten karşı koymak danksagen teşekkür etmek
einkaufen alışveriş yapmak preisgeben bırakmak
festhalten sıkı tutmak ausgehen çıkmak
ausgeben dışarı vermek haushalten ev idare etmek
statthaben vuku bulmak teilnehmen parçası olmak
teilhaben ortağı olmak radfahren bisiklete binmek
mitnehmen beraber almak zumachen kapamak
einsteigen binmek aussteigen inmek
umsteigen vasıta değiştirmek aufmachen açmak
anziehen giyinmek ausziehen soyunmak
umziehen taşınmak    

 

- Machst du bitte die Tür auf. / Kapıyı aç lütfen.

- Ich ziehe meine Jacke an / Ceketimi giyiyorum.

- Kaufst du bitte heute ein. / Bugün alışveriş yapabilirmisin lütfen.

Kaynak Türü Ücretsiz
Dosya Türü TEXT
Konum Almanya

Bu Konu için yorum bulunamadı. İlk yorumu siz yapın!

Almancam en iyi deneyimi yaşamanız için çerezleri kullanır.