Almanca'da Dativ Alan fiiler

Editör almancam
0 0 375
SKU-GDX1X251X0
8 ay önce

Verben mit Dativ Präpositionen Almanca'da Dativ Alan fiiler ve Türkçe Açıklamaları

Verben mit Dativ Präpositionen /Almanca'da Dativ Alan fiiler
abheben von iyice belirmek,birşeyden farklı olmak
abhängen von bagli olmak
ändern an  
anfangen mit birşeye başlamak
auffordern zu birini birşeye davet etmek
aufhören mit bitmek, kesilmek, sona ermek.
(sich)auseinandersetzen mit uzlaşmak,anlaşmak,esasli bir surette tetkik etm
beginnen mit birşeye başlamak
sich beschäftigen mit birşey ile meşgul etmek
bestehen aus -den olusmak
einladen zu birini birşeye davet etmek, çağırmak
(sich) entschliessen zu birşeye azmetmek ,-e kesin karar vermek
(sich)entwickeln zu "gelişmek; açılmak, yayılmak
(sich)erholen von birşeyden iyileşmek,kendini toplamak
(sich) erkundigen nach birşeyi sormak
erzählen von bir şeyden söz etmek, bir şeyden bahsetmek
erziehen zu birşey öğretmek
fehlen an bir şeye muhtaç olmak, eksik olmak
folgen aus Sonuç vermek
fragen nach birşey sormak
führen zu yol açmak
(sich) fürchten vor -den kormak
gehören zu -e ait olmak
gratulieren zu -den dolayı tebrik etmek
halten von değer vermek
handeln an -e (iyi/kötü davranmak)
handeln mit idare etmek ,eline almak
handeln von -den bahstemek
hindern an -den men etmek,engellemek
hören von -den haber almak
(sich)hüten vor -den sakınmak
(sich)irren in (okuma sırasında) atlamak, bir şeyi şaşırmak, bir şeyde (konuda) yanılmak
kommen zu  
leben von beslenmek, geçimini sağlamak
leiden an -e müptela olmak
leiden unter rahatsız olmak ızdırap çekmek
liegen an suçlu olmak, kabahatlı olmak, nedeni olmak
meinen zu  
(sich)melden bei gitmek, ziyaret etm.
passen zu uymak, uygun olmak, yakışmak
profitiern von -den faydalanmak,çıkarı olmak
rechnen mit bş-e güvenmek, istinat etmek
reden von -den bahsetmek
(sich)richten nach -e bağımlı olmak
richen nach gibi kokmak
rufen nach gerektirmek, istemek, çağırmak
schlimpfen mit  
schliessen aus sonuç çıkarmak
schmecken nach tadını vermek
(sich)schützen vor -den korunmak
sehen nach bakmak, ilgilenmek, idare etmek,
(sic) sehnen nach bir şeyi özlemek, bir şeye hasret kalmak
sprechen mit biriyle konuşmak
sprechen von -den konuşmak
(sich) streiten mit münakaşa etmek, kavga etmek
teilnehmen an bir şeye iştirak etmek ,katılmak
träumen von bşi. rüyasında görmek
(sich) treffen mit  
(sich) trennen von -den ayrılmak
überreden zu brş. için ikna etmek, kandırmak
(sich) unterhalten mit konuşmak
(sich) unterscheiden von bşy. Ayırt etmek,ayırmak
(sich) verabreden mit brşi. kararlastirmak, brş. hakkinda anlasmak
vebinden mit  
vergleichen mit karşılaştırmak
(sich) verloben mit nişanlanmak
verstehen von -den anlamak
(sich) verstehen mit briyle anlaşmak(mizaç olarak)
verwechseln mit brinii baskasi zannetmek
wählen zu seçmek
wählen zwischen  
warnen vor bşe karşı uyarmak
werden zu "olmak, laşmak, leşmek; haline gelmek,...
wissen von -den haberi olmak
zweifeln an -den kuşkulanmak
zwingen zu bşe zorlamak
Kaynak Türü Ücretsiz
Dosya Türü TEXT
Konum Almanya

Bu Konu için yorum bulunamadı. İlk yorumu siz yapın!

Almancam en iyi deneyimi yaşamanız için çerezleri kullanır.